Český

Vážení zákazníci!

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách Czech Energo Engineering Company s.r.o.

Společnost Czech Energo Engineering Company s.r.o. Vám nabízí komplexní řešení dodávek elektřiny 0,4-330 kW:

 • přípravu technického zadání projektu, předprojektovou přípravu s prohlídkou objektu;
 • provedení projektových a průzkumných prací pro vybudování a rekonstrukci systému zásobování elektřinou, vypracování projektové a rozpočtové dokumentace pro dokumentace pro uskutečnění prací;
 • dodání energetických zařízení, náhradních dílů a materiálů od předních světových výrobců;
 • provedení stavebních, elektromontážních a spouštěcích a seřizovacích prací libovolné složitosti dle požadavků na instalaci elektrických zařízení, stavebních norem a předpisů a dalších normativních aktů;
 • vydání prováděcí dokumentace při dokončování elektromontážních a spouštěcích a seřizovačích prací na systémech vnějšího a vnitřního zásobování elektřinou;
 • poradenství zákazníkům ohledně provozu.

Czech Energo Engineering Company s.r.o. nabízí nejkratší termíny,dodání kvalitního vybavení, flexibilitu v jednání s klienty, provedení projektových a spouštěcích a seřizovacích prací, záruční a pozáruční servis dodaného zařízení, kvalifikovaný personál a kreativní přístup k řešení vytyčených cílů – to vše jsou hlavní výhody naší společnosti!

Rádi Vás přivítáme mezi naše zákazníky a partnery!

Služby

Projektování a výstavba energetických objektů na klíč.

Projektové práce:

 • Projekty energetických a průmyslových objektů I. a II. úrovně složitosti
 • Zeměměřičská a kartografická činnost

Avtomatizace výrobních procesů v oblasti energetiky:

 • Vypracování a zavádění automatizovaných systémů řízení technologických procesů, telemechaniky, automatizovaných informačních systémů měření a obchodní evidence elektrické energie
 • Organizace technologických komunikačních kanálů (VF spojení přes přenosové elektrické vedení, LAN, strukturovanou kabeláž, optovláknové komunikační systémy)
 • Technologické a zabezpečovací kamerové systémy
 • Systémy automatického hašení požárů a výstražné alarmy

Seřízení a zkušební provoz:

 • Vybavení rozvoden a transformoven 35-330 kW a více
 • Elektrotechnického a tepelně technického zařízení elektrických stanic, kotelen, tepelných sítí
 • Autonomních systémů zásobování elektřinou průmyslových podniků
 • Zařízení tepelných výměníkových stanic a tepelných sítí podniků,bytového,komunálního a průmyslového celku
 • Optimalizace pracovního režimu tepelných sítí a systémů zásobování elektřinou energetických objektů a průmyslových podniků

Elektromontáž:

 • Vybavení rozvoden a trafostanic elektráren do 110 kW a více
 • Ochranných relé a automatiky
 • Kontrolních měřidel a automatiky, telemechaniky a komunikačních spojů
 • Sítí a systémů elektrického zásobování a osvětlení
 • Systémů automatického hašení požárů, požárních a bezpečnostních alarmů
 • Systémů technologických a zabezpečovacích kamerových systémů
 • Navinutí optovláknových kabelů na přenosové elektrické vedení

Stavebnictví:

 • Budovy a objekty I. a II. úrovně složitost

Služby:

 • Vypracování technicko-ekonomického zdůvodnění /business case/ investicí do stavebnictví a rekonstrukce energetických objektů
 • Vypracování doporučených postupů při využití technologií pro úsporu elektrické energie
 • Energetický audit podniků
 • Autorský dozor
 • Dodání elektrotechnického vybavení
 • Provedení prací v oblasti posouzení elektromagnetické situace na stávajících a nově budovaných objektech a zpracování doporučených postupů jejich optimalizace.